Tin tức

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì?

Sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì? Trong khi nhiều bạn có thể nghĩ rằng hai thuật ngữ này có nghĩa giống nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Hơn nữa, các nhà lãnh đạo và quản lý có thể sở hữu một số kỹ năng và đặc điểm rất khác nhau mà G Office sẽ đề cập trong nội dung của blog này.

Trong blog này, bạn cũng sẽ học được rằng giao tiếp phù hợp là một trong những điều kiện tiên quyết chính để lãnh đạo và quản lý thành công.

Bây giờ, chúng ta hãy đi sâu vào những điểm khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau như thế nào?

Lãnh đạo và quản lý thường được coi là có chức năng chồng chéo. Mặc dù, điều này có thể đúng, nhưng hai thuật ngữ này có ý nghĩa khác nhau và không nên được sử dụng thay thế cho nhau. Cả hai đều ngụ ý một tập hợp các chức năng, đặc điểm và kỹ năng duy nhất có chung điểm tương đồng.

Tuy nhiên, chúng cho thấy sự khác biệt nổi bật trong một số trường hợp. Ví dụ: một số nhà quản lý không thực hành lãnh đạo, trong khi những người khác lãnh đạo mà không có vai trò quản lý.

Người quản lý thường là người được lựa chọn hoặc bổ nhiệm trong một tổ chức. Trong hầu hết các trường hợp, người quản lý được lựa chọn dựa trên các kỹ năng kỹ thuật, kiến ​​thức và chuyên môn cụ thể. Ngược lại, kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời nhất là tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho mọi người.

Ở nơi làm việc, điều quan trọng là phải có cả những nhà lãnh đạo và quản lý tuyệt vời. Các tổ chức cần những nhà lãnh đạo giỏi để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của họ. Họ cũng cần những người quản lý giỏi để đảm bảo rằng mọi thứ đang hoàn thành và đội ngũ của họ phù hợp với mục tiêu của công ty.

Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, vai trò của các nhà lãnh đạo và quản lý trong một tổ chức càng trở nên quan trọng hơn trước. Triển khai mô hình làm việc từ xa và làm việc kết hợp có thể khiến việc ảnh hưởng đến mọi người khó hơn, nâng cao kinh nghiệm của nhân viên và đảm bảo mức độ gắn kết cao hơn.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét 5 điểm khác biệt chính giữa lãnh đạo và quản lý.

khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là gì

Các nhà lãnh đạo đặt ra tầm nhìn - Nhà quản lý tuân theo nó

Khi đề cập đến việc thiết lập và thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, các nhà quản lý và lãnh đạo có những vai trò khác nhau.

 • Các nhà lãnh đạo là những người có tầm nhìn xa. Hầu hết họ đều có tầm nhìn rõ ràng về vị trí mà họ muốn tổ chức của mình trong tương lai. Tuy nhiên, chính họ không phải là những người duy nhất chịu trách nhiệm biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
 • Ở đây, các nhà quản lý đóng một vai trò cốt yếu. Mặc dù, các nhà lãnh đạo có thể chịu trách nhiệm chuyển giao sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu của công ty cho toàn bộ tổ chức, thông qua giao tiếp hiệu quả với lãnh đạo, các nhà quản lý có trách nhiệm giữ cho nhân viên phù hợp với các giá trị và mục tiêu cốt lõi của công ty. Tuy nhiên, 71% nhân viên tin rằng lãnh đạo của họ không dành đủ thời gian để truyền đạt các mục tiêu và kế hoạch.

Mặc dù, các nhà quản lý là những người có thể tác động đến mọi người để làm việc theo cùng một mục tiêu, nhưng nhiều nhân viên đồng ý rằng công ty của họ không thực hiện tốt việc truyền đạt các mục tiêu của công ty. Hơn nữa, nhân viên muốn và mong đợi được thông báo về cách tổ chức của họ đang hoạt động và mục đích nó đang hướng tới.

Hơn nữa, bằng cách nói cởi mở về các mục tiêu, cơ hội và thách thức của công ty, các nhà lãnh đạo là những người có thể xây dựng lòng tin ở nơi làm việc. Họ có thể thúc đẩy một môi trường làm việc hiệu quả, nơi nhân viên cảm thấy được trao quyền để chia sẻ ý tưởng, nhu cầu và mối quan tâm của riêng họ. Các nhà lãnh đạo càng minh bạch, môi trường làm việc càng trở nên lành mạnh.

Nhà lãnh đạo nghĩ ra ý tưởng - Người quản lý suy nghĩ cách thực thi ý tưởng

Trong khi văn hóa quản lý nhấn mạnh tính hợp lý và khả năng kiểm soát, thì các nhà lãnh đạo lại thiên về tìm kiếm cơ hội cải tiến ở cấp độ tổ chức. Họ làm như vậy bằng cách đưa ra những ý tưởng mới và thúc đẩy sự chuyển đổi sang tư duy hướng tới tương lai. Nói cách khác, các nhà quản lý luôn tìm kiếm câu trả lời cho “như thế nào và khi nào”, trong khi các nhà lãnh đạo tìm kiếm câu trả lời cho “cái gì và tại sao”.

Do đó, trách nhiệm chính của người quản lý là hoàn thành nhiệm vụ của họ dựa trên tầm nhìn của người lãnh đạo. Công việc chính của họ là đảm bảo rằng những người ở các chức năng khác nhau với các trách nhiệm khác nhau hoạt động hiệu quả, năng suất và cảm thấy họ có thể chia sẻ tiếng nói của mình.

Họ phải luôn theo dõi điểm mấu chốt bằng cách kiểm soát nhân viên và cung cấp thông tin, quy trình, quy trình làm việc và công cụ cần thiết để nhân viên có thể thành công.

Các nhà quản lý liên hệ với mọi người theo vai trò của họ trong quá trình ra quyết định, trong khi các nhà lãnh đạo, những người quan tâm đến các ý tưởng, liên hệ theo những cách cấp cao hơn nhưng đồng cảm hơn. Sự khác biệt chính chỉ đơn giản là giữa sự chú ý của người quản lý đối với cách hoàn thành công việc và sự chú ý của người lãnh đạo đối với những việc nên làm để đạt được kết quả cao hơn.

Khi các nhà lãnh đạo luôn tìm kiếm những ý tưởng mới, họ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức. Hơn nữa, một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực, gia tăng bằng cách trao quyền cho nhân viên làm việc hướng tới các mục tiêu chung. Công cụ mạnh mẽ nhất của nhà lãnh đạo để làm như vậy là giao tiếp hiệu quả.

Thay đổi thông điệp giao tiếp đến từ các nhà lãnh đạo nên khiến mọi người chuẩn bị để làm những điều khác biệt và đưa ra lý do tại sao, trong khi các nhà quản lý nên liên tục củng cố những thông điệp này. Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý thậm chí không nhận thức được lý do tại sao một sự thay đổi đang xảy ra.

Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng cho mọi người - Người quản lý thúc đẩy thành công của họ

Trong khi các nhà lãnh đạo có sức mạnh to lớn trong việc truyền cảm hứng cho mọi người, các nhà quản lý có trách nhiệm thúc đẩy thành công liên tục và kinh nghiệm làm việc tích cực của họ trong suốt hành trình sự nghiệp của nhân viên.

Vì người quản lý chiếm hơn 70% mức độ tham gia của nhân viên tại nơi làm việc, họ cũng phải chịu trách nhiệm về mức độ thành công và năng suất của nhóm.

Tuy nhiên, khi mọi người không được truyền cảm hứng bởi những gì lãnh đạo phải nói, sẽ có rất ít điều mà các nhà quản lý có thể làm để giúp người của họ thành công. Bằng cách phát triển phong cách lãnh đạo cá nhân thông qua phản ánh bản thân, giao tiếp xác thực và phản hồi liên tục, các nhà lãnh đạo có thể trao quyền cho lực lượng lao động của họ, thu hút sự chú ý của những người theo dõi và truyền cảm hứng cho họ theo đuổi các sáng kiến ​​quan trọng của tổ chức.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhân viên cảm thấy ít căng thẳng và áp lực hơn khi họ có cơ hội giao tiếp với lãnh đạo thường xuyên. Hơn nữa, lãnh đạo có một sức mạnh to lớn để tác động đến sự gắn bó của nhân viên.

Nhân viên làm việc hiệu quả hơn trong những nơi làm việc hỗ trợ giao tiếp trung thực, cởi mở và minh bạch. Tuy nhiên, nhiều tổ chức vẫn bỏ qua tầm quan trọng của giao tiếp hai chiều giữa lãnh đạo và nhân viên. Thay vào đó, thông tin diễn ra theo một chiều và nhân viên không có cơ hội tham gia các cuộc trò chuyện trong toàn công ty.

Các nhà lãnh đạo nhìn vào tương lai - Nhà quản lý làm việc trong hiện tại

Một trong những điểm khác biệt chính giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý là các nhà lãnh đạo tập trung hơn vào tương lai, trong khi các nhà quản lý tập trung hơn vào hiện tại.

Do đó, mục tiêu quan trọng nhất của người quản lý là đạt được các mục tiêu của tổ chức bằng cách thực hiện các quy trình và thủ tục xoay quanh việc lập ngân sách, cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự. Mặt khác, các nhà lãnh đạo có xu hướng suy nghĩ trước và tận dụng các cơ hội trong tương lai.

Tuy nhiên, tầm nhìn của lãnh đạo về tương lai sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không thể được truyền đạt một cách minh bạch và rõ ràng cho cả người quản lý và nhân viên.

Là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy sự gắn bó và trải nghiệm của nhân viên tại nơi làm việc là cảm giác về mục đích và sự phù hợp của các giá trị cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên, mọi nhà lãnh đạo nên cố gắng tạo ra cảm giác có mục đích đó giữa các nhân viên.

Nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa - Nhà quản lý xem xét tình hình thực tại

Các nhà lãnh đạo định hình văn hóa công ty - Các nhà quản lý chứng thực nó

Khi so sánh giữa lãnh đạo và quản lý, điều quan trọng là phải nhìn vào văn hóa doanh nghiệp của tổ chức.

Văn hóa là một hệ thống các giá trị, niềm tin và hành vi hình thành và xác định cách thức hoạt động của một tổ chức và cách thức hoàn thành công việc. Khi văn hóa tổ chức phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể, nhân viên và các bên liên quan khác sẽ hành động và ứng xử theo những cách hỗ trợ và cho phép đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Khi nói đến văn hóa của tổ chức, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý là các nhà lãnh đạo xác định và định hình văn hóa. Đồng thời, các nhà quản lý dẫn dắt nhân viên của họ sống theo văn hóa đó.

Người lãnh đạo có nhiệm vụ duy trì các giá trị cốt lõi của công ty và niềm tin vào văn hóa của tổ chức thông qua hành động, giao tiếp xác thực và các quyết định của họ. Các nhà lãnh đạo đam mê và truyền cảm hứng có sức mạnh to lớn trong việc truyền đạt văn hóa tổ chức trong toàn công ty và ảnh hưởng đến hành vi của nhân viên.

Kỹ năng và phong cách lãnh đạo của họ có tác động lớn đến cách nhân viên tiếp nhận và sống theo văn hóa đó, trong khi vai trò của người quản lý là liên tục hỗ trợ và tán thành văn hóa trong nhóm của họ.

Do đó, việc thúc đẩy nhân viên sống theo văn hóa và giá trị cốt lõi của công ty là không thể nếu không có sự hợp tác giữa lãnh đạo và quản lý.

Các lĩnh vực mà quản lý và lãnh đạo chồng chéo

Mặc dù vai trò của lãnh đạo và quản lý trong tổ chức có thể khác nhau, nhưng có nhiều lĩnh vực mà nhiệm vụ và trách nhiệm của họ chồng chéo lên nhau. Ba lĩnh vực chính bao gồm:

 • Giao tiếp: giao tiếp của cả lãnh đạo và quản lý đều rất quan trọng cho sự thành công của một tổ chức. Như đã đề cập trước đó, nhân viên mong đợi được thông báo và giáo dục về vị trí mà công ty của họ đang đứng và hướng tới. Trong khi giao tiếp lãnh đạo cần truyền cảm hứng cho mọi người, giao tiếp quản lý liên tục và rõ ràng giúp mọi người nỗ lực hết sức và xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn giữa các nhóm.
 • Giải quyết vấn đề và ra quyết định: ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả vừa là trách nhiệm của người quản lý vừa là trách nhiệm của nhà lãnh đạo. Trong khi các nhà lãnh đạo có thể chịu trách nhiệm ra quyết định ở cấp công ty, thì các nhà quản lý phải chịu trách nhiệm về việc ra quyết định ở cấp đội hoặc cấp phòng ban.
 • Quản lý sự thay đổi và khủng hoảng: tương tự như việc ra quyết định, các nhà lãnh đạo và quản lý nên làm việc cộng tác trong thời gian thay đổi hoặc giải quyết khủng hoảng của tổ chức. Tình hình thế giới hiện nay đã dạy chúng ta về tầm quan trọng của việc chuyển đổi nhanh chóng tại nơi làm việc và sự cần thiết phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi. Trong khi các nhà lãnh đạo có thể hiểu rõ hơn về sự thay đổi cần được thực hiện, các nhà quản lý có kiến ​​thức tốt hơn về cách cho phép nhân viên của họ chấp nhận sự thay đổi và phù hợp với nó.

10 kỹ năng lãnh đạo và quản lý hàng đầu

Theo đoạn video, lãnh đạo là tất cả việc dẫn dắt mọi người hướng tới một mục tiêu chung, trong khi quản lý là tất cả về quá trình giải quyết hoặc kiểm soát mọi thứ và con người.

10 kỹ năng quản lý hàng đầu bao gồm:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Truyền thông
 • Tạo động lực
 • Tổ chức
 • Khả năng ủy quyền
 • Lập kế hoạch trước
 • Suy nghĩ chiến lược
 • Giải quyết vấn đề
 • Nhận thức về thương mại
 • Cố vấn

10 kỹ năng lãnh đạo hàng đầu bao gồm:

 • Truyền thông
 • Truyền động lực
 • Khả năng ủy quyền
 • Sự tích cực
 • Đáng tin cậy
 • Sáng tạo
 • Nhận xét
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Sự cam kết
 • Linh hoạt

Đến đây có lẽ các bạn đã phân biệt được hai khái niệm “lãnh đạo” và “quản lý”, đồng thời hiểu rõ hơn về hai vai trò này. Hãy đón đọc những bài viết tiếp theo về những kiến thức doanh nghiệp thú vị tại website của Office nhé!

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp văn phòng cho thuê giá rẻ TPHCM, tham khảo  ngay phần dịch vụ trên website của chúng tôi! G Office hiện đang là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực coworking spacevăn phòng ảo tại TPHCM, chắc chắn sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn tối ưu dành cho bạn. Hotline:  028 222 00 919