DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Hệ thống audio conference

 

Hướng dẫn sử dụng Audio Conference : ( Khách hàng đang ở một vị trí bất kỳ )

Bước 1: Gọi vào số (08) 22 200 915.Sau đó khách hàng sẽ nghe lời chào từ hệ thống.

Bước 2: Khách hàng nhập vào mã code: 1111

Bước 3: Sau khi nhập code, vui lòng chờ đợi để kết nối vào hệ thống conference.

Bước 4: Đàm thoại.

 

How to use Audio Conference : ( You can use it anywhere )

Step 1: Dial (08) 22 200 915. After that, you will hear a welcome greeting.

Step 2: Insert code : 1111

Step 3: After inserting code, please wait to connect to the audio conference.

Step 4: Conference.

TOP