DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Với phương châm hoạt động "Share Office – Share Cost",
G-Office mang đến cho Bạn Giải pháp văn phòng chia sẻ với mức chi phí hợp lý nhất.

Khai trương sản phẩm mới

VPCS

Nhân dịp khai trương sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi đặc biệt giảm giá như sau:

1.Địa điểm áp dụng: Tòa nhà Rosana số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Q1

2 . Giá trị khuyến mãi:

+ 05 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng 6 tháng: giảm 10%
+ 05 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng 12 tháng: giảm 20%

3 . Quy định của Chương trình:

+ Chương trình áp dụng cho khách hàng mới và thanh toán đầy đủ hợp đồng

+ Không áp dụng đồng thời với chính sách giảm giá khác (nếu có)

Lưu ý:

+ Số tiền giảm tính theo giá trị thanh toán thực tế và chưa bao gồm thuế

+ Chương trình có thể chấm dứt sớm hơn khi  đủ số lượng khách hàng đăng kí

Xem chi tiết gói dịch vụ

ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ

————————————————————————————————————————————————–

On the occasion of launching our new products, we are having a special promotion as follows:

1. Promotion Location: Rosana Building 60 Nguyen Dinh Chieu Street – Da Kao Ward – District 1

2. Promotional value:

+ The first 05 customers sign a 6 months contract get a 10% off

+ The first 05 customers sign a 12 months contract get a 20% off

3. Promotion’s regulations:

+ The program applies to new customers who sign contract and make a full payment.

+ Do not apply together with other promotions ( if available )

Note:

+ The fee reduced by the value of actual payment and excluding taxes

+ The promotion may terminate earlier if there is enough customers register

REGISTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TOP